Witam na stronie

Piątek, Grudzień 14, 201 10:10 AM Posted by busy.mielec.pl

Kursy BHP

Szkolenia BHP


Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Proponujemy przeprowadzenie następujących szkoleń:

 • Szkolenie bhp wstępne - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających prace, przeprowadzane jest w formie instruktarzu i obejmuje:
 • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym"
 • Szkolenie bhp okresowe - szkolenie to odbywają:
  • - osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
   - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
   - pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
   - pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - przeznaczone jest dla pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 2091 § 1 pkt.2 kodeksu pracy.
Źródło: http://www.ciop.pl/288.html

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

e-learning BHP

"e-learning BHP" to szkolenie z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, udostępniane na stronie internetowej.
Szkolenie składa się z przygotowanych multimedialnych prezentacji, quizów i testów, do których pracownicy otrzymują dostęp po zalogowaniu. Materiały szkoleniowe są zgodne z programami ramowymi dla tych szkoleń.

Nowoczesna forma szkoleniowa nie tylko uatrakcyjnia proces zdobywania wiedzy, ale także pozwala dostosować termin szkolenia BHP do indywidualnego planu pracy oraz tempa przyswajania wiedzy. Każdy pracownik sam zarządza kiedy i ile materiału jest w stanie przyswoić.
Na zapoznanie się z zagadnieniami szkolenia i rozwiązanie testu każda osoba ma 30 dni od momentu nadania loginu oraz hasła.JAK TO DZIAŁA???
5 kroków do przeszkolenia pracownika z zakresu BHP i otrzymania pełnoprawnego zaświadczenia.

1. Wypełnienie formularza - formularz ma na celu uzyskanie niezbędnych dnaych potrezbnych do wystawienia zaświadczenia ukończenia kursu oraz rachunku

2. Dokonanie płatności - Po otrzymaniu rachunku proforma należy dokonać płatności za udział w szkoleniu (do 7 dni)

3. Login i Hasło - Po otrzymaniu płatności przesyłamy wszystkim uczestnikom login i hasło do serwisu z możliwością dostępu na 30 dni.

4. Szkolenie oraz test - proces szkolenia zakończony testem sprawdzajacym nabytą wiedzę.

5. Zaświadczenie - Po zaliczeniu testu (60% poprawnych odpowiedzi) wysyłamy drogą pocztową zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach.
NEOCORPGet Adobe Flash player Get Adobe Flash player
 
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przegl±darki.